Hệ thống cáp điện động lực trục chính thường xuất phát phía sau trạm biến áp. Đầu nối vào MCCP đi vào tủ điện tổng phân phối chính cáp nguồn cho toàn.

Cáp động lực chính đi nổi

Cáp động lực chính đi nổi

 
Cáp động lực chính đi giá treo

Cáp động lực chính đi giá treo

 
Cáp động lực chính đi âm

Cáp động lực chính đi âm

 

Cáp động lực chính đi máng

 
Bảng chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện

Giá trị cường độ dòng điện được tính theo công thức bảng bên dưới.