CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ SẠCH

Địa chỉ: 135/17/49 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,
               Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

VAT code: 0315726130

Phone: (+84) 28 66 842 202

Fax: (+84) 28 62 944 866

Hotline: 0983 15 25 45

Email: info@thicongdienmang.com

Web: https://thicongdiemang.com
          https://cleantechsolarvietnam.vn